CONTACT

Pokiaľ máte na mňa nejaké otázky alebo máte záujem o spoluprácu, kontaktujte ma buď cez sociálne siete alebo mi napíšte na e-mail: lejkamal@gmail.com
If you have any questions or you want to collaborate with me, please, contact me through social media or write me an e-mail: lejkamal@gmail.com
leuslifestyle © . Design by FCD.